Indre barn terapi

Indre barn er en helt unik og effektiv form for terapi. Jeg benytter mig af visualiseringsteknikker og tager udgangspunkt i de
oplevelser, du har haft som barn og som har sat sig fast i dig. Det kan være alt fra fysiske og psykiske overgreb, mobning, til fraværende forældre og isolering. Følelser det indre barn har stået med og som nu præger dit voksne liv, kan være:
  • Føler sig ensom
  • føler sig afvist
  • føler ikke man er god nok
  • føler ansvar for alle andres lykke og velbefindende
  • føler sig uønskede
  • kan ikke mærke egne grænser og får sagt ja, når der egentlig menes nej
  • føler vrede, sorg, ensomhed, tristhed, selvmedlidenhed
Behandlingen foregår ved at vi først har en samtale om hvad der rører sig i det. Det kan tage udgangspunkt i en overbevisning, et minde eller en følelse. Dernæst ligger du dig på briksen og jeg vil guide dig roligt tilbage til din barndom.  Du vil opleve barndommen med ord, billeder, følelser eller sansninger i kroppen og vi arbejder med den måde, du husker på.
Vi vil se på traumet med den voksnes øjne og støtte det indre barn. Derved skaber du omsorg for dig selv og kan få bearbejdet oplevelsen. Det kræver at du tillader dig selv at mærke de følelser der er vigtige for dig og få dem udtrykt og dermed anerkendt. Det vigtigste er adskillelsen, som gør at du som voksen nu kan støtte dit indre barn og dermed frigive ressourcer, der ikke var tilstede i barndommen. 
Indre barn terapi er ikke en hurtig løsning og ikke altid en nem proces. Du har i den oplevelse som barn fået dannet nogle overlevelsesmekanismer, som har fulgt dig gennem livet. Du har skabt dem for at undslippe at mærke de følelser du har haft, fx. skam, vrede, sorg. 
Når du opdager en dybere forståelse af dig selv og dine oplevelser, vil du også komme til en større accept af dig selv. 
Indre barn terapien hjælper dig til at forstå og slippe mønstre og overlevelsesmekanismer, som giver dig en større forståelse og accept af dig selv og dermed et øget selvværd og beslutningskraft.